Avís legal

LUIS LÓPEZ HIGUERAS en compliment dels articles 5 i 6 de la Llei 15/1999, pels quals es regula el dret d’informació en la recollida de les dades i el consentiment de l’afectat, s’adverteix els punts següents:

Per la introducció de les dades de caràcter personal en aquesta pàgina web:

1.- Està consentint el seu tractament.
2.- S’han d’incloure en un fitxer propietat de LUIS LÓPEZ HIGUERAS
3.- Aquestes dades podran ser utilitzades per enviar informació dels nostres serveis.
4.- Les dades obtingudes són les pertinents per a la finalitat per a la qual s’ha demanat.
5.- Vostè podrà en tot moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal davant:

LUIS LÓPEZ HIGUERAS, responsable de l’arxiu.
PLAÇA DE LA OLIVERA N 3-25.286 – OLIUS – LLEIDA
Telef 630 82 16 52, higueras@taxisolsona.com

A més, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l’informa que:

– La seva denominació social és LUIS LÓPEZ HIGUERAS
– La seva NIF és 39182925X
– La nostra direcció a Internet és:
http://www.taxisolsona.com

——-

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES PORTALS
http://www.taxisolsona.com

La política de privacitat del Portal indicat a l’inici d’aquest apartat, informa als usuaris d’aquest lloc web dels següents extrems a fi que aquests puguin decidir lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls puguin demanar a través de la utilització dels diferents serveis que oferim, tenint en compte que aquestes dades personals seran estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li el servei que ha seleccionat

LOPD
Les dades que sol·licitem tindran el tractament i finalitat per al qual es recapten, tal com s’especifica en l’avís legal d’acord a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) .Formaran part d’un fitxer automatitzat, el qual s’ha inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. I l’usuari podrà en tot moment accedir, rectificar, cancel·lar total o de manera parcial les seves dades davant el Responsable del Fitxer: LUIS LÓPEZ HIGUERAS, situada en PLAÇA DE LA OLIVERA N 3-25.286 – OLIUS – LLEIDA

LOPD – LSSICE
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
LUIS LÓPEZ HIGUERAS és propietari del nom de domini i del Portal indicat a l’inici d’aquest apartat

El lloc web indicat a l’inici d’aquest apartat en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, resposta a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a LUIS LÓPEZ HIGUERAS o, si escau, a les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets.

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts del Portal indicat a l’inici d’aquest apartat per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts.

RESPONSABILITAT DE LUIS LÓPEZ FIGUERES
LUIS LÓPEZ HIGUERAS no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

No es garanteix que el lloc web funcioni constant, fiable i correctament, sense retards o interrupcions.

LUIS LÓPEZ HIGUERAS es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades a fi d’adaptar a les possibles novetats legislatives, així com a les que poguessin derivar-se dels codis tipus existents en matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política de protecció de dades.

El Portal indicat a l’inici d’aquest apartat té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal